วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเดือนตุลาคม2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนตุลาคม2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ประจำเดือนกันยายน2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์เดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ประจำเดือนสิงหาคม2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ (โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท) ตั้งแต่วันที่ 10-28 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์(โรงเรียนวัดลาดเค้า)ประจำเดือนพฤษภาคม2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง อาหารคาว-หวาน พร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กสู่วัยเรียน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง