วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ (โรงเรียนวัดลาดเค้า) ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนาธรรมพื้นบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ (โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท) ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ (โรงเรียนวัดลาดเค้า) ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท)องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(โรงเรียนวัดลาดเค้า) องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระปรางค์วัดปราสาทหมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ (โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ. 31-002 สาย หมู่ที่ 1 บ้านบางแพเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านตะพุ่น กว้าง 6 เมตร ยาว 2,910 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,460 ตารางเมตร ตำบลนรสิงห
30  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ (โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท) ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง