วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2566
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เลียบคลองชลประทาน อท.ถ. 31-027 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.25 เมตร ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป
18  พ.ค. 2566
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เลียบคลองชลประทาน อท.ล 31-027 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.25 เมตร ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประ
16  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ (โรงเรียนวัดลาดเค้า) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ (โรงเรียนวัดลาดเค้า) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1(บริเวณเลียบคลองหนองระมาน ฝั่งซ้าย) สายถนนคลองละมาน หมู่ที่ 1 (นางนิษารัตน์ วงษ์วิหก) บ้านบางแพเหนือ กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร
3  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามเซปักตะกร้อ บ้านลาดเค้าเหนือหมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 7 ตำบลนรสิงห์ เชื่อมกับหมู่ที่ 1 ตำบลมหาดไทย (เลียบคลองชลประทาน หมอแล) หมู่ที่ 7 กว้าง 9 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,650 ตารางเมตร องค์
31  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ (โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ (โรงเรียนวัดลาดเค้า) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ (โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง