วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ (โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท) ตั้งแต่วันที่ 10-28 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์(โรงเรียนวัดลาดเค้า)ประจำเดือนพฤษภาคม2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง อาหารคาว-หวาน พร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กสู่วัยเรียน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ (โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ (โรงเรียนวัดลาดเค้า) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.พ. 2562
โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง
28  ก.พ. 2562
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
13  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารคาวหวานพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่าง ตามโครงการพิธีสดุดีคนดีศรีแผ่นดิน ถิ่นนรสิงห์ พันท้ายนรสิงห์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง