วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ โรงเรียนวัดลาดเค้า ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ โรงเรียนวัดลาดเค้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเดือนตุลาคม2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนตุลาคม2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ประจำเดือนกันยายน2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์เดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ประจำเดือนสิงหาคม2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง