โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 
  คำขวัญประจำตำบลนรสิงห์  " ตะพุ่นเลี้ยงช้าง พระปรางค์ล้ำค่า เจ้าพระยาสายเก่า หลวงพ่อเฒ่าล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดพันท้ายนรสิงห์ "   วิสัยทัศน์  " ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำประชาเป็นสุข "   
 
 
 
   


โครงการแม่บ้านมหาดไทย ใส่ใจดูแลอาหารกลางวันเด็กนักเรียนจังหวัดอ่างทอง...

โครงการวัดปลอดเหล้าถาวรเฉลิมพระเกียรติ...

โครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้ยากจนและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2561...

นายไพรัตน์ ทองหยอด นายก อบต.นรสิงห์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้นำชุมชน มอบเงินสวัสดิการ (กองบุญวันละบาท) ให้กับสมาชิกกองทุน กรณีเจ็บป่วย...


โครงการแม่บ้านมหาดไทย ใส่ใจดูแลอาหารกลางวันเด็กนักเรียนจังหวัดอ่างทอง...

โครงการวัดปลอดเหล้าถาวรเฉลิมพระเกียรติ...

โครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้ยากจนและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2561...

นายไพรัตน์ ทองหยอด นายก อบต.นรสิงห์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้นำชุมชน มอบเงินสวัสดิการ (กองบุญวันละบาท) ให้กับสมาชิกกองทุน กรณีเจ็บป่วย...

องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ จัดกิจกรรมสวดมนต์เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา ณ วัดนรสิงห์ หมู่ที่ 3 ตำบลนรสิงห์...

กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านตำบลนรสิงห์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ณ บริเวณหน้าวัดปราสาท หมู่ที่ 2 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง...

นายไพรัตน์ ทองหยอด นายก อบต.นรสิงห์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) และถุงยังชีพ แก่ประชาชน หมู่ที่ 6 ตำบลนรสิงห์...

โครงการทำบุญสัญจรเนื่องในวันวิสาขบูชาและโครงการวัดปลอดเหล้าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดลาดเค้า ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง...
 
 
13 ก.ค. 2561 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
26 มิ.ย. 2561 อบต.นรสิงห์ ขอประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
7 มิ.ย. 2561 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์
7 มิ.ย. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
25 ต.ค. 2560 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
1 ส.ค. 2561 ประกาศราคากลางจัดซื้อดินลูกรังซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 1,2,3,4,6 และหมู่ที่ 7
20 ก.ค. 2561 ประกาศราคากลางจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษตริย์พร้อมติ...
19 ก.ค. 2561 ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4
13 ก.ค. 2561 ประกาศราคากลางเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)
7 มิ.ย. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 6461 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน