โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 
  คำขวัญประจำตำบลนรสิงห์  " ตะพุ่นเลี้ยงช้าง พระปรางค์ล้ำค่า เจ้าพระยาสายเก่า หลวงพ่อเฒ่าล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดพันท้ายนรสิงห์ "   วิสัยทัศน์  " ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำประชาเป็นสุข "   
 
 
 
   


โครงการเพชรในถิ่น ประจำปี 2561...

โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมและศาสนา ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 ...

ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ...

โครงการแม่บ้านมหาดไทย ใส่ใจดูแลอาหารกลางวันเด็กนักเรียนจังหวัดอ่างทอง...


โครงการเพชรในถิ่น ประจำปี 2561...

โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมและศาสนา ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 ...

ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ...

โครงการแม่บ้านมหาดไทย ใส่ใจดูแลอาหารกลางวันเด็กนักเรียนจังหวัดอ่างทอง...

โครงการวัดปลอดเหล้าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ณ วัดกุญชรชาติการาม (วัดช้าง)...

โครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้ยากจนและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2561...

นายไพรัตน์ ทองหยอด นายก อบต.นรสิงห์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้นำชุมชน มอบเงินสวัสดิการ (กองบุญวันละบาท) ให้กับสมาชิกกองทุน กรณีเจ็บป่วย...

องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ จัดกิจกรรมสวดมนต์เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา ณ วัดนรสิงห์ หมู่ที่ 3 ตำบลนรสิงห์...
 
 
13 ก.ค. 2561 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
26 มิ.ย. 2561 อบต.นรสิงห์ ขอประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
7 มิ.ย. 2561 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์
25 ต.ค. 2561 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
25 ต.ค. 2561 แผนจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ 2562
25 ต.ค. 2561 แผนจัดหาพัสดุ ผด. 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
25 ต.ค. 2561 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
7 มิ.ย. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
17 ส.ค. 2561 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม อบต.นรสิงห์
1 ส.ค. 2561 ประกาศราคากลางจัดซื้อดินลูกรังซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 1,2,3,4,6 และหมู่ที่ 7
20 ก.ค. 2561 ประกาศราคากลางจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษตริย์พร้อมติ...
19 ก.ค. 2561 ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4
13 ก.ค. 2561 ประกาศราคากลางเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 28550 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน