โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 
  คำขวัญประจำตำบลนรสิงห์  " ตะพุ่นเลี้ยงช้าง พระปรางค์ล้ำค่า เจ้าพระยาสายเก่า หลวงพ่อเฒ่าล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดพันท้ายนรสิงห์ "   วิสัยทัศน์  " ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำประชาเป็นสุข "   
 
 
 
   


โครงการแม่บ้านมหาดไทย ใส่ใจดูแลอาหารกลางวันเด็กนักเรียนจังหวัดอ่างทอง...

โครงการวัดปลอดเหล้าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ณ วัดกุญชรชาติการาม (วัดช้าง)...

โครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้ยากจนและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2561...

นายไพรัตน์ ทองหยอด นายก อบต.นรสิงห์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้นำชุมชน มอบเงินสวัสดิการ (กองบุญวันละบาท) ให้กับสมาชิกกองทุน กรณีเจ็บป่วย...


โครงการแม่บ้านมหาดไทย ใส่ใจดูแลอาหารกลางวันเด็กนักเรียนจังหวัดอ่างทอง...

โครงการวัดปลอดเหล้าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ณ วัดกุญชรชาติการาม (วัดช้าง)...

โครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้ยากจนและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2561...

นายไพรัตน์ ทองหยอด นายก อบต.นรสิงห์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้นำชุมชน มอบเงินสวัสดิการ (กองบุญวันละบาท) ให้กับสมาชิกกองทุน กรณีเจ็บป่วย...

องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ จัดกิจกรรมสวดมนต์เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา ณ วัดนรสิงห์ หมู่ที่ 3 ตำบลนรสิงห์...

กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านตำบลนรสิงห์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ณ บริเวณหน้าวัดปราสาท หมู่ที่ 2 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง...

นายไพรัตน์ ทองหยอด นายก อบต.นรสิงห์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) และถุงยังชีพ แก่ประชาชน หมู่ที่ 6 ตำบลนรสิงห์...

โครงการทำบุญสัญจรเนื่องในวันวิสาขบูชาและโครงการวัดปลอดเหล้าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดลาดเค้า ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง...
 
 
13 ก.ค. 2561 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
26 มิ.ย. 2561 อบต.นรสิงห์ ขอประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
7 มิ.ย. 2561 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์
7 มิ.ย. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
25 ต.ค. 2560 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
1 ส.ค. 2561 ประกาศราคากลางจัดซื้อดินลูกรังซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 1,2,3,4,6 และหมู่ที่ 7
20 ก.ค. 2561 ประกาศราคากลางจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษตริย์พร้อมติ...
19 ก.ค. 2561 ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4
13 ก.ค. 2561 ประกาศราคากลางเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)
7 มิ.ย. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 7759 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน