โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 ที่ทำการ อบต.

 

   

เวลาทำการ 8.00น. - 16.30น.

องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 14130

 

โทร 0-3566-1217 / โทรสาร 0-3566-1218

 

E:mail adminNS@norasingha.go.th

http://www.norasingha.go.th

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 647695 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน