โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 พ.ค. 2567    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ สมัยสามัญที่ 1-2567 ครั้งที่ 2 2
  8 ก.พ. 2567    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ สมัยสามัญที่ 1-2567 ครั้งที่ 1 1
  1 ก.พ. 2567    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ สมัยสามัญที่ 4-2566 1
  20 พ.ย. 2566    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ สมัยวิสามัญที่ 1-2566 ครั้งที่ 2 19
  28 ก.ย. 2566    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ สมัยวิสามัญที่ 1-2566 ครั้งที่ 1 16
  19 ก.ย. 2566    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ สมัยสามัญที่ 3-2566 ครั้งที่ 2 11
  11 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ สมัยสามัญที่ 3-2566 ครั้งที่ 1 15
  8 พ.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ สมัยสามัญที่ 2-2566 78
  13 ก.พ. 2566    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ สมัยสามัญที่ 1-2566 63
  21 พ.ย. 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ สมัยสามัญที่ 4-2565 57

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 647685 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน