โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรม "รวมพลัง ถวายความจงรักภักดี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"


วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น.
นายไพรัตน์ ทองหยอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลนรสิงห์ เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลัง ถวายความจงรักภักดี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยมีนายรักดิ์ศักดิ์ เทียนไชย นายอำเภอป่าโมก เป็นประธานจัดกิจกรรมฯ ร่วมด้วยปลัดอำเภอป่าโมก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนและประชาชนชาวอำเภอป่าโมก เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอป่าโมก โดยมีกิจกรรม ดังนี้
เวลา 08.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ
เวลา 08.10 น. นายรักดิ์ศักดิ์ เทียนไชย นายอำเภอป่าโมก ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
ประธานและผู้ร่วมกิจกรรมฯ ถวายความเคารพ
เวลา 08.20 น. ประธานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและถ่ายภาพร่วมกัน