โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 ก.ย. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) 136
  26 ก.พ. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) 287
  26 ก.พ. 2563    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 250
  25 ก.พ. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 245
  25 ต.ค. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 276
  28 มิ.ย. 2562    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 250
  28 มิ.ย. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565) ของ อบต.นรสิงห์ 235
  2 ต.ค. 2561    ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 อบต.นรสิงห์ 291
  2 ต.ค. 2561    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 257
  2 ต.ค. 2561    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนเเปลง (ฉบับที่ 2) 269

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 644796 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน