โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 พ.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19
  24 ต.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4
  24 ต.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 5
  21 พ.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 72
  21 ธ.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 167
  28 ธ.ค. 2563    รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก อบต.นรสิงห์ ปี 2563 590
  20 ธ.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 243
  31 ต.ค. 2561    รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 246
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 627998 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน