โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 สภา อบต.

   
  นายลมัย  นกขุนทอง  
  ประธานสภา อบต.นรสิงห์  
  เบอร์โทร. 081 - 238 - 5089  
     
   
  นางวรรณา  ออมสิน  
  รองประธานสภา อบต.นรสิงห์  
  เบอร์โทร. 092 - 805 - 6358  
     
   
  นางอารี  เนื้อเย็น  
  เลขานุการสภา อบต.นรสิงห์  
  เบอร์โทร. 080 - 656 - 9938  
     
 
นายบุญสม  การสมพิศ   นายธงชัย  ฤทธิ์กระจ่าง
สมาชิกสภา อบต.นรสิงห์ หมู่ที่ 1   สมาชิกสภา อบต.นรสิงห์ หมู่ที่ 2
เบอร์โทร. 081 - 269 - 1538   เบอร์โทร. 063 - 253 - 3034
     
 
นางบุญมา  เอกปัชชา   นายวิเชียร  เนื้อเย็น
สมาชิกสภา อบต.นรสิงห์ หมู่ที่ 5   สมาชิกสภา อบต.นรสิงห์ หมู่ที่ 7
เบอร์โทร. 084 - 341 - 1882   เบอร์โทร. 088 - 463 - 1503
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

           
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 628023 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน