โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 สภา อบต.

     
     
  ประธานสภาฯ  
     
     
     
     
  รองประธานสภาฯ  
     
     
     
     
  เลขานุการสภาฯ  
     
     
     
     
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาฯ อบต.หมูที่ 1 สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 2
     
     
     
     
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 4
     
     
     
     
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 5
     
     
     
     
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 6  สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 6 สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 7
     
     

 

           
     
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 7    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 346178 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน