โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 โอทอป สินค้าชุมชน

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลนรสิงห์เรียกว่าตำบลตะพุ่นรวมกับตำบลเอกราช เป็นตำบลเดียวกันโดยแยกเป็นตำบลนรสิงห์ และเรียกเป็นตำบลนรสิงห์ 2493 เป็นเวลา 50 ปี โดยประมาณจนถึงปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทย นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน บ้านตะพุ่น หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านตะพุ่น หมู่ที่ 3 บ้านตะพุ่น หมู่ที่ 4 บ้านตะพุ่น หมู่ที่ 5 บ้านบางแพเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านลาดเค้าใต้ หมู่ที่ 7 บ้านลาดเค้าเหนือ

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 628058 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน