โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 มิ.ย. 2563    รายงานผลการติดตามแผน ป.ป.ช. รอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน 2563) 22
  8 ม.ค. 2563    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 18
  15 พ.ย. 2562    รายงานผลการติดตามแผน ป.ป.ช. รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562) 32
  5 พ.ย. 2562    รายงานเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562 58
  22 ต.ค. 2562    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 21
  4 ต.ค. 2562    เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 19
  1 ก.ค. 2562    การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 16
  7 มิ.ย. 2562    รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบเดือน เมษายน 2562 61
  11 ม.ค. 2562    คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 92
  15 ต.ค. 2561    รายงานการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 84

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 141276 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน