โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ม.ค. 2565    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 77
  18 พ.ย. 2564    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2561-2565) 67
  25 ม.ค. 2564    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 164
  18 พ.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ระบบ e-PlanNACC (รอบ 12 เดือน) 175
  6 ต.ค. 2563    รายงานการร้องเรียน-ร้องทุกข์ ของพฤติกรรมข้าราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 173
  2 ต.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 168
  9 มิ.ย. 2563    รายงานผลการติดตามแผน ป.ป.ช. รอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน 2563) 172
  9 มิ.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ระบบ e-PlanNACC (รอบ 6 เดือน) 142
  8 ม.ค. 2563    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 171
  15 พ.ย. 2562    รายงานผลการติดตามแผน ป.ป.ช. รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562) 172

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 484444 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน