โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 ต.ค. 2566    คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 12
  26 ธ.ค. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 108
  5 ต.ค. 2565    คู่มือ - กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 52
  28 ก.ย. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570) 10
  25 ม.ค. 2565    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 147
  18 พ.ย. 2564    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2561-2565) 122
  25 ม.ค. 2564    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 247
  18 พ.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ระบบ e-PlanNACC (รอบ 12 เดือน) 261
  6 ต.ค. 2563    รายงานการร้องเรียน-ร้องทุกข์ ของพฤติกรรมข้าราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 256
  2 ต.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 252

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 644774 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน