โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ธ.ค. 2565    รายงานการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 63
  29 พ.ย. 2564    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) 129
  28 พ.ค. 2564    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) 139
  22 ธ.ค. 2563    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 214
  25 ธ.ค. 2562    รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 254
  2 พ.ย. 2561    รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ครั้้งที่ 2 รอบ ตุลาคม 2561 259
  15 พ.ค. 2561    รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ครั้้งที่ 1 รอบ เมษายน 2561 269
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 647691 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน