โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

     
     
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์  
     
     
     
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์
     
     
     
     
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์  
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 346218 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน