โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 



คณะผู้บริหาร

   
  นายไพรัตน์ ทองหยอด  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์  
 
นายพยนต์  รักกลิ่น   นายวินัย  บุญประเสริฐ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   
  นายธานี  ทองหยอด  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 79551 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน