โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 ก.พ. 2567    รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 11
  5 เม.ย. 2565    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 199
  10 ม.ค. 2565    ประกาศ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 184
  10 ม.ค. 2565    แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 195
  13 พ.ค. 2564    ประกาศ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 262
  5 เม.ย. 2564    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 253
  9 ต.ค. 2563    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 211
  27 มิ.ย. 2562    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำรอบ 6 เดือน 246
  10 เม.ย. 2562    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 251
  5 พ.ย. 2561    รายงานรับ-รายงานจ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 258

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 641312 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน