โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 พ.ค. 2564    ประกาศ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 50
  5 เม.ย. 2564    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 44
  9 ต.ค. 2563    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 37
  27 มิ.ย. 2562    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำรอบ 6 เดือน 45
  10 เม.ย. 2562    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 45
  5 พ.ย. 2561    รายงานรับ-รายงานจ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 37
  25 ต.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ตุลาคม - กันยายน 2561 44
  16 ต.ค. 2561    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 43
  4 ต.ค. 2561    แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 45
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 346148 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน