โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2567    แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) 2
  18 ต.ค. 2566    แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2
  3 ต.ค. 2565    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 75
  11 ต.ค. 2564    แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 193
  5 ต.ค. 2563    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 203
  28 ก.พ. 2563    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 202
  4 ต.ค. 2562    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 247
  17 ต.ค. 2561    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 265
  30 พ.ย. 2560    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 259
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 628070 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน