โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ต.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 13
  10 ก.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 11
  3 ก.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 10
  7 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 12
  1 มิ.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 13
  27 พ.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 11
  25 ก.พ. 2563    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 13
  23 ส.ค. 2562    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ประจำปี 2562 13
  15 ส.ค. 2562    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 13
  8 ส.ค. 2562    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562ประจำปี 2562 12

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 182064 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน