โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 พ.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 14
  25 ก.พ. 2563    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 33
  23 ส.ค. 2562    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ประจำปี 2562 77
  15 ส.ค. 2562    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 64
  8 ส.ค. 2562    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562ประจำปี 2562 71
  20 มิ.ย. 2562    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 86
  5 มิ.ย. 2562    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2562 96
  30 เม.ย. 2562    บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 109
  31 ต.ค. 2561    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 139
  28 ส.ค. 2561    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 149

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 141283 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน