โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 พ.ย. 2566    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ สมัยวิสามัญที่ 1-2566 ครั้งที่ 2 7
  28 ก.ย. 2566    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ สมัยวิสามัญที่ 1-2566 ครั้งที่ 1 7
  19 ก.ย. 2566    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ สมัยสามัญที่ 3-2566 ครั้งที่ 2 5
  11 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ สมัยสามัญที่ 3-2566 ครั้งที่ 1 5
  8 พ.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ สมัยสามัญที่ 2-2566 69
  13 ก.พ. 2566    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ สมัยสามัญที่ 1-2566 55
  21 พ.ย. 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ สมัยสามัญที่ 4-2565 47
  29 ก.ย. 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ สมัยวิสามัญที่ 2-2565 55
  15 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ สมัยสามัญที่ 3-2565 ครั้งที่ 2 61
  8 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ สมัยสามัญที่ 3-2565 ครั้งที่ 1 56

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 628005 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน