โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 ส.ค. 2562    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ประจำปี 2562 23
  15 ส.ค. 2562    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 20
  8 ส.ค. 2562    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562ประจำปี 2562 23
  20 มิ.ย. 2562    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 41
  5 มิ.ย. 2562    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2562 49
  30 เม.ย. 2562    บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 64
  31 ต.ค. 2561    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 90
  28 ส.ค. 2561    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 103
  20 ส.ค. 2561    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 95
  6 ส.ค. 2561    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 100

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 79521 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน