โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


พิธีมอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ ตามกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
นายไพรัตน์ ทองหยอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ได้มอบหมายให้นายประทวน ใจฉลาด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ ตามกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี และนายบุญเชิด จำปาทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ผู้เขียนโครงการฯ โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 20 ท่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง