โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การจัดกิจกรรมโครงการทำบุญสัญจรตามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) และเวียนเทียน


วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ โดยนายไพรัตน์ ทองหยอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ร่วมกับฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการทำบุญสัญจรตามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) และเวียนเทียนร่วมกัน ณ วัดปราสาท หมู่ที่ 2 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง และวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ นำโดยนายไพรัตน์ ทองหยอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร แพทย์ประจำตำบลนรสิงห์ หัวหน้าส่วนราชการ อสม.ตำบลนรสิงห์ และประชาชนชาวตำบลนรสิงห์ ร่วมกันจัดกิจกรรมสวดมนต์ ตามโครงการวัดปลอดเหล้าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายไพศาล เรียงสุข ท้องถิ่นอำเภอป่าโมก และนายประทีป แก้วมณี อดีตกำนันตำบลสายทอง เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์และเวียนเทียนในครั้งนี้ ณ บริเวณรอบพระปรางค์วัดปราสาท หมู่ที่ 2 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง