โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมและศาสนา ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561


โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมและศาสนา ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดปราสาท วัดนรสิงห์ วัดกุญชรชาติการาม (วัดช้าง)และ วัดลาดเค้า