โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลนรสิงห์ ภายใต้ชื่อ "เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด" ประจำปี 2563


วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ได้จัดทำโครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลนรสิงห์ ภายใต้ชื่อ "เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด"
โดยนายไพรัตน์ ทองหยอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติ
จาก ร.ต.อ. ศตวรรษ บุญสุระ รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธร อำเภอป่าโมก มาเป็นวิทยากรบรรยาย และให้ความรู้แก่เยาวชนที่เข้ารับการอบรมโครงการฯ ในครั้งนี้
โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงประชาสรรค์) และโรงเรียนวัดลาดเค้า (ประชารัฐวิทยา) เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน