โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ภายใต้โครงการพระราชดำริ “ในหลวง รัชกาลที่ 9” เพื่อแก้ปัญหาคนไทยขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2563


วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ได้จัดทำโครงการโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ภายใต้โครงการพระราชดำริ “ในหลวง รัชกาลที่ 9” เพื่อแก้ปัญหาคนไทยขาดสารไอโอดีน
โดยนายไพรัตน์ ทองหยอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติ
จาก นางรัตติยา มีสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนรสิงห์ และ นางมะลิวัลย์ ฟองเพชร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีน และ นายวีระ ดีบุกคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลนรสิงห์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย
สาธิตวิธีการทำไข่เค็มด้วยเกลือไอโอดีน แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ โดยมีประชาชน
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 835 ครัวเรือน