โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำตำบล


นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์และองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชในระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 5 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง