โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


นายไพรัตน์ ทองหยอด นายก อบต.นรสิงห์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) และถุงยังชีพ แก่ประชาชน หมู่ที่ 6 ตำบลนรสิงห์


นายไพรัตน์ ทองหยอด นายก อบต.นรสิงห์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) และถุงยังชีพ แก่ประชาชน หมู่ที่ 6 ตำบลนรสิงห์