โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข "กรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ"


วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนรสิงห์ นำโดยนายไพรัตน์ ทองหยอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ และในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนรสิงห์ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนรสิงห์ และผู้นำชุมชน มีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตำบลนรสิงห์ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข "กรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ" โดยการมอบเครื่องวัดอุณภูมิร่างกาย และหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนรสิงห์ และมอบให้ประธาน อสม. ทั้ง 7 หมู่บ้าน พร้อมทั้งมอบแอลกอฮอล์เจล และหน้ากากอนามัยให้กับ กับพระภิกษุสงฆ์ตามวัด ทั้ง 4 แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลนรสิงห์ และมอบให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนรสิงห์ทุกครัวเรือน..