โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565


วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ได้ดำเนินโครงการพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อม ในระดับก่อนวัยเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ (โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท และ โรงเรียนวัดลาดเค้า) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายไพรัตน์ ทองหยอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์เป็นประธานในพิธีฯ และนายสาทิส ฮวบเจริญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนรสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดเค้า และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง