โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน


วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ นำโดยนายไพรัตน์ ทองหยอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ร่วมกับ วัดลาดเค้า และวัดกุญชรชาติการาม (วัดช้าง) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจากนายรักศักดิ์ เทียนไชย นายอำเภอป่าโมก หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัดลาดเค้า หมู่ที่ 7 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง