โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมโครงการเพิ่มความรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์


วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ นำโดยนายไพรัตน์ ทองหยอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ได้ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มความรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ โดยการจัดทัศนศึกษา นำเด็กนักเรียนไปเยี่ยมชม ณ สวนสัตว์ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค (Sriayuthaya Lion Park) ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา