โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมโครงการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566


วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566
เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ นำโดยนายไพรัตน์ ทองหยอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีการจัดกิจกรรมจับฉลากมอบของขวัญให้กับผู้สูงอายุที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี และรับชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ไพศาล พฤกษจำรูญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย ไกรวีระเดชาชัย ผู้กำกับกับการสถานีตำรวจภูธรป่าโมก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนรสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์) ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลนรสิงห์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดปราสาท หมู่ที่ 2 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

เวลา 13.30 น. กิจกรรมพิธีสรงน้ำพระ และกิจกรรมพิธี รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายรักศักดิ์ เทียนไชย นายอำเภอป่าโมก พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย ไกรวีระเดชาชัย ผู้กำกับกับการสถานีตำรวจภูธรป่าโมก นายพลภัทร จันทร์ลุน ปลัดอำเภอป่าโมก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนรสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์) ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลนรสิงห์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดปราสาท หมู่ที่ 2 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

เวลา 14.30 น. กิจกรรมนันทนาการ โดยจัดการแข่งขันกีฬาพื้นเมือง ประกอบด้วย การแข่งขันโล้กระทะ การแข่งขันพายเรือหัวใบ้ท้ายบอด การแข่งขันกีฬาชกมวยทะเล ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนรสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์) ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลนรสิงห์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าวัดปราสาท หมู่ที่ 2 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง