โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 ต.ค. 2565    คู่มือการปฏิบัติงาน - นักทรัพยากรบุคคล 9
  3 ต.ค. 2565    คู่มือการปฏิบัติงาน - ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 9
  29 เม.ย. 2563    การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 117
  8 ม.ค. 2563    คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 161
  6 ม.ค. 2563    คู่มืองานธุรการ 198
  19 พ.ย. 2562    คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 160
  1 ส.ค. 2562    คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน_การบัญชี 207
  1 ก.ค. 2562    คู่มือการเขียนหนังสือราชการ 154
  3 มิ.ย. 2562    คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ 159
  4 มี.ค. 2562    คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 164
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 554668 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน