โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 การควบคุมภายใน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ธ.ค. 2563    ควบคุมภายในประจำปี 2563 13
  9 ธ.ค. 2562    ปค.4 กองคลัง พ.ศ. 2562 12
  9 ธ.ค. 2562    ปค.4 กองการศึกษา พ.ศ. 2562 11
  9 ธ.ค. 2562    ปค.4 กองช่าง พ.ศ. 2563 11
  9 ธ.ค. 2562    ปค.4 สำนักปลัด พ.ศ.2562 12
  9 ต.ค. 2561    ปค.4 สำนักปลัด 12
  9 ต.ค. 2561    ปค.4 กองคลัง 14
  9 ต.ค. 2561    ปค.4 กองช่าง 16
  9 ต.ค. 2561    ปค.4 กองการศึกษาฯ 12
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 182108 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน