โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ต.ค. 2565    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 111
  1 ต.ค. 2565    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 28
  1 ต.ค. 2562    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 201
  1 ต.ค. 2562    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 188
  1 ต.ค. 2561    ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 193
  1 ต.ค. 2561    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 201
  14 ส.ค. 2561    ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 195
  31 ก.ค. 2560    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 152
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 554611 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน