โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ต.ค. 2564    ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 54
  11 มี.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น 73
  21 ส.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ 42
  24 เม.ย. 2563    แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร 56
  5 มี.ค. 2563    ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 77
  27 ม.ค. 2563    เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 63
  13 ก.ค. 2561    เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 56
  26 มิ.ย. 2561    อบต.นรสิงห์ ขอประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 46
  11 เม.ย. 2561    เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 47
  30 พ.ย. 542    Ssss 39
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 346222 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน