โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 มี.ค. 2566    ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 13
  7 มี.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ประจำปีการศึกษา 2566 16
  6 ก.พ. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25
  6 ธ.ค. 2565    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/ 2565 29
  29 พ.ย. 2565    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/ 2565 30
  28 พ.ย. 2565    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/ 2565 27
  25 พ.ย. 2565    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/ 2565 24
  14 พ.ย. 2565    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/ 2565 19
  1 ต.ค. 2565    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 29
  15 ต.ค. 2564    ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานของขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ประจำปี 2564 143

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 554677 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน