โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 พ.ค. 2564    รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน(e-plan) 38
แสดงข้อมูล : 1
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 346181 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน