โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 มี.ค. 2567    ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 4
  29 ก.พ. 2567    ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
  31 ม.ค. 2567    ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
  3 มี.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์ โดยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าโซล่าเซลล์) บริเวณถนนสายบ้านตะพุ่น-ลาดเค้าเหนือ จำนวน 97 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 141
แสดงข้อมูล : 4
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 628056 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน