โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 



นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ต.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนรสิงห์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลนรสิงห์ ปี พ.ศ. 2566 25
  1 ต.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนรสิงห์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลนรสิงห์ ปี 2565 122
  1 ต.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนรสิงห์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลนรสิงห์ ปี2564 200
  1 ต.ค. 2563    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564 – 2566) 147
  7 ม.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนรสิงห์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลนรสิงห์ 187
  7 ม.ค. 2563    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561 – 2563) 166
แสดงข้อมูล : 6




- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 554646 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน