โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือ/ขั้นตอนการใช้บริการ E-Service
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)
    รายละเอียดข่าว :

ประกาศราคากลางเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)

    เอกสารประกอบ : ประกาศราคากลางเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)
 
ประกาศราคากลางเครื่งถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 628030 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน