โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือ/ขั้นตอนการใช้บริการ E-Service
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 627985 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน