โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือ/ขั้นตอนการใช้บริการ E-Service
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 647705 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน