โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 ก.พ. 2566    การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19
  3 ต.ค. 2565    การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 8
  3 ต.ค. 2565    การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 11
  3 ต.ค. 2565    การพัฒนาบุคลากร 7
  3 ต.ค. 2565    การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 9
  3 ต.ค. 2565    การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 10
  11 พ.ค. 2564    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 203
  5 ก.พ. 2564    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 167
  19 ต.ค. 2563    ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 181
  1 ต.ค. 2563    ประกาศมาตรการดำเนินทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 167

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 554627 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน