โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 ก.พ. 2566    รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566 22
  1 ก.พ. 2566    ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566 10
  3 ต.ค. 2565    ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2565 10
  4 ต.ค. 2564    รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 76
  4 ต.ค. 2564    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 71
  2 ต.ค. 2563    รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 178
  2 ต.ค. 2563    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 179
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 554675 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน