โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ต.ค. 2566    การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 4
  25 ต.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ 2566 5
  10 ก.พ. 2566    รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566 62
  1 ก.พ. 2566    ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566 47
  3 ต.ค. 2565    ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2565 54
  4 ต.ค. 2564    รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 104
  4 ต.ค. 2564    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 92
  2 ต.ค. 2563    รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 225
  2 ต.ค. 2563    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 223
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 628060 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน