โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 ส.ค. 2561    ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม อบต.นรสิงห์ 472
  1 ส.ค. 2561    ประกาศราคากลางจัดซื้อดินลูกรังซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 1,2,3,4,6 และหมู่ที่ 7 425
  20 ก.ค. 2561    ประกาศราคากลางจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษตริย์พร้อมติดตั้ง 391
  19 ก.ค. 2561    ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 381
  13 ก.ค. 2561    ประกาศราคากลางเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) 399
  9 เม.ย. 2561    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 189
  30 ม.ค. 2561    ประกาศราคากลางจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมติดตั้ง 230
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 628022 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน