โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 ส.ค. 2561    ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม อบต.นรสิงห์ 225
  1 ส.ค. 2561    ประกาศราคากลางจัดซื้อดินลูกรังซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 1,2,3,4,6 และหมู่ที่ 7 353
  20 ก.ค. 2561    ประกาศราคากลางจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษตริย์พร้อมติดตั้ง 279
  19 ก.ค. 2561    ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 248
  13 ก.ค. 2561    ประกาศราคากลางเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) 262
  7 มิ.ย. 2561    ทดสอบประกาศราคากลาง 187
  9 เม.ย. 2561    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 134
  30 ม.ค. 2561    ประกาศราคากลางจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมติดตั้ง 73
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 137267 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน